I.Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu Şartnamesi

SALİHLİ BELEDİYESİ

I.Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu

(2-3-4-5 Kasım 2017)

 

Foto Maratonun Adı

“Salihli Belediyesi 1. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”dur.

 Yarışma Organizasyonu:

Salihli Belediyesi 1. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”, Salihli Belediyesi tarafından düzenlenmiştir; yürütücülüğü de Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD)tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Etkinliğin Amacı:

 • İnsanlık tarihinden pek çok izler taşıyan, tarih ve turizm kenti güzel Salihli’mizi fotoğraflarla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
 • Türkiye’nin birçok bölgesinden gelecek olan fotoğraf dostları ile Salihli’nin sıcakkanlı insanlarının kucaklaşmasını sağlamak. Kurulan dostluğu fotoğraf ve insanlar aracılığı ile kalıcı olarak başka memleketlere taşımak.
 • Fotomaratona katılan fotoğraf sanatçılarının Salihli’de çektikleri, bugüne tanıklık eden fotoğraflar sayesinde kent fotoğraf arşivini zenginleştirmek. Bu arşiv sayesinde günümüzü yarınlara taşımak.
 • Bu güzel ilçede yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasını, bu konudaki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak.
 • Salihli Belediyesi 1. Fotoğraf Günleri ve Foto Maratonu etkinliği süresince; düzenlenecek olan sergi sunum, panel, tanıtım, fotoğraf gösterimi sayesinde tüm katılımcı fotoğrafçıların bilgi ve birikimlerini arttırmak; farklı yerlerde yaşayan fotoğraf dostlarının kaynaşmasını sağlamak;paylaşımı arttırmak, ortak sorunlara beraberce akılcı çözümler aramak.
 • Salihli’yi tüm ayrıntıları ile tanıtmaktır.

 

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve iki bölümlüdür.

 • Sayısal: 18 Yaş Üstü Fotoğrafçılar (Renkli veya Siyah-Beyaz). Bu bölüme 18 yaş üstü fotoğrafçılar katılabilecektir.
 • Sayısal: Genç Fotoğrafçılar (Renkli veya Siyah-Beyaz): Bu bölüme 12-18 yaş arası gençler katılabilecektir. Bu bölümde amaç, Salihli’de fotoğraf sanatının gelişmesi ve gençlerimizin gelecek yıllar boyu Salihli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini fotoğrafçı gözüyle belgelemelerini sağlamaktır. Bu bölümde yarışmaya katılan genç fotoğrafçıların fotoğraflarında profesyonel makinelerle çekilmiş olma şartı aranmayacaktır. Bu bölüme cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar da katılabilir.

 

Genel Katılım Koşulları:

 1. Fotomaratona jüri üyeleri, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Etkinlikte Görevli Olan SALFOD Üyeleri ve 1. derece yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden kişiler katılamazlar.
 2. Foto maraton amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. Son Katılım Tarihi itibariyle 12-18 yaş (08.10.1999 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası-İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri ya da kayıt veya fotoğraf teslimi sırasında elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen/teslim etmeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 3. Yarışmaya katılım ücreti 20.- TL olup katılımcılardan kayıt sırasında alınacaktır.
 4. Foto maratona kayıtlar 02 Kasım 2017 Perşembe günü saat 09.00’da başlayacaktır. Kayıt olmadan önce çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 5. Foto maraton etkinliği 02-03-04-05 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak, yani 4 gün sürecektir. Yarışmaya katılacak fotoğrafların Salihli ilçe sınırları içinde bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir.
 6. Katılımlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir. Katılımcılara kayıt sırasında verilen numara rumuz olarak kullanılacaktır (011 Numara = Rumuz). Yarışmaya birden fazla fotoğraf verilmesi durumunda kayıt numarası ile birlikte sıra numarası kullanılacaktır. (011-1-2-3…gibi). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 7. Kayıt sırasında katılımcılar yanlarında TC Kimlik kartı veya Pasaportlarını bulundurmak zorundadır.
 8. Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.
 9. Her bir katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilecektir. Çekimler JPEG formatında, 300 dpi ve uzun kenarı en az 3000 pix olmalıdır.
 10. Teslim sırasında fotoğraflar makinenin orijinal hali (RAW) ile birlikte teslim edilecektir. Çekimlerin RAW + High Jpeg yapılması önerilir. RAW kayıt yapma özelliği olmayan makineler kayıt sırasında mutlaka belirtilecektir.
 11. Katılımcılar fotoğraf makinelerinin tarih ve saat ayarlarını güncellemekle sorumludurlar. Katılımcılar kayıttan önce bellek kartlarını boşaltmalıdırlar. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Katılımcıların foto maraton süresince kullanacakları hafıza kartlarının marka ve seri numaraları okunabilir olmalıdır.
 12. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler için alınacak izin ve tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu durumdan kaynaklanabilecek sorumluluklar tamamen katılımcıya aittir.
 13. Düzenleme kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir.
 14. Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High DynamicRange) fotoğraf kabul edilmez, fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 15. Panoramik fotoğraflar peşpeşe çekilmiş olmaları ve orijinallerinin (RAW) teslim edilmesi durumunda kabul edilecektir.
 16. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, foto maratonda çekilmiş olduğunu, basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini, kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.
 17. Kural ihlali yapan kişilerin, Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
 18. Gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 19. Düzenleme Kurulu , ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 20. Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.
 21. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; en az 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 22. Yarışma sonuçları Salihli Belediyesi’nin salihli.bel.tr web sayfası ve sosyal paylaşım hesapları ile  www.salfod.org  web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir.

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar:

 • Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD)’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD)’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Salihli Belediyesi, Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) ve eser sahibinin olacaktır.
 • Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD), hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez. Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD)’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.
 • Foto maraton sonucunda ödül (derece, mansiyon) alamayan ve sergilenmeye hak kazanamamış fotoğraflardan biri veya birkaç tanesi, Salihli Belediyesi tarafından gerek görüldüğü takdirde, fotoğraf sahibine sergileme bedeli kadar bir satın alma bedelinin ödenmesi kaydı ile satın alınarak Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) fotoğraf arşivine kazandırılacaktır ve bu fotoğraflar için de yukarıda belirtilen hak ve koşullar geçerli olacaktır.
 • Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Salihli Belediyesi, Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.
 • Ödül alan eserler (Facebook, instagram, twitter) hesaplarında yayınlanacaktır
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek,silinecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; “Salihli Belediyesi 1. Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu”na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:

 • Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: 052).
 • Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 052-1-fotoğraf adı, 052-2-fotoğraf adı, …).
 • Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.
 • Fotoğraflar, paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Seçici Kurul şartlara uymayan fotoğrafları açıklama yapmadan yarışma dışı bırakabilir. seçilecek fotoğraflara itirazlar olması halinde Seçici Kurul’un kanaati esastır.
 • 12-18 yaş arası gençlerin çektikleri fotoğraflar çekildikleri özgün boyutunda teslim edilecektir.
 • Fotoğraf teslimi 05 kasım 2017 Pazar günü saat 08:00‘da kesinlikle sona erecektir.

 

Diğer Hususlar:

 • Başvurular, Salihli Belediye Binasında kurulacak Salihli Belediyesi 1. Foto Maratonu kayıt kabul ve irtibat masasında kabul edilecek olup katılımcılar burada foto maraton boyunca fotoğraflanabilecek yerler hakkında masa görevlilerinden bilgi alabileceklerdir.
 • 03 ve 04 Kasım 2017 günlerinde daha sonradan belirlenecek ve duyurulacak güzergahlara Salihli Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla turlar düzenlenecektir.
 • Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek sorunlardan dolayı Foto Maratonun ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

 

Konaklama:

 • Katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır
 • Çadırda veya karavanda konaklama yapacak katılımcılar için ücretsiz kamp alanı tahsis edilecektir. Katılımcılar çadır ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

 

Foto Maraton Takvimi ve Programı:

Foto maratona kayıtların başlaması          : 02 Kasım2017 Perşembe saat 09.00

Foto maratona kayıtların sona ermesi       : 04 Kasım 2017 Cumartesi saat 22.00

Fotoğrafların son teslim tarihi                   : 05 Kasım 2017 Pazar saat 08.00

Jüri toplantısı/ değerlendirme                   : 05 Kasım 2017 Pazar 10.00 / 12.00

Sonuçların açıklanması, ödül töreni         : 05 Kasım 2017 Saat 13.00

 

Ödül-Sergileme/Satın Almalar

1-        Sayısal: 18 Yaş Üstü Fotoğrafçılar (Renkli veya Siyah-Beyaz).

 • Salihli Başarı Ödülü                                            2.000.-TLplaket ve belge
 • Salihli Başarı Ödülü                                           2.000._TLplaket ve belge
 • Salihli Başarı Ödülü                                            2.000.-TLplaket ve belge
 • Salihli Belediyesi Özel Ödülü                          1.000.- TL plaket ve belge
 • Mansiyon (1 adet)                                                500.- TL plaket ve belge

2-        Sayısal: Genç Fotoğrafçılar (Renkli veya Siyah-Beyaz)

 • SALFOD Gençleri Özendirme Ödülü                 500.-TL plaket ve belge
 • Mansiyon (1 adet)                                                500.- TL plaket ve belge
 • Sergileme (Toplamda en fazla 25 adet)             100.- TL
 • Satın Alma (Salihli Belediyesinin istediği sayıda) 100.- TL

 

Seçici Kurul Üyeleri (Ada göre alfabetik sıra ile):

 • Erhan DAYI Fotoğraf Sanatçısı
 • Mahmut Süreyya KARAOĞLU (Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı)
 • Nilay İŞLEK Fotoğraf Sanatçısı
 • Reha BİLİR Fotoğraf Sanatçısı
 • Seçkin YENİCİ Fotoğraf Sanatçısı

Jüri en az 3 (üç) kişi ile toplanacaktır.

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri:

Zeki KAYDA                                  Salihli Belediye Başkanı

Mahmut Süreyya KARAOĞLU   Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı

Mustafa DÖNMEZ                       SALFOD

Erhan YILDIRIM                            SALFOD

Hüseyin AŞAN                             (Salihli  Belediyesi Fotoğraf Okulu)

Övgü Kuru NAMVER                   SALFOD

 

Etkinlik Sorumluları:

Salihli Belediyesi ve Salihli Fotoğraf Derneği (SALFOD) ortaklığı ile düzenlenen 1. Salihli Belediyesi Fotoğrafçılar Buluşması ve Fotomaratonu sorumlusu SALFOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DÖNMEZ ve SALFOD üyesi Burhan DİKKAŞ’tır.

Tel: 0532 712 08 19 mail:salihlisalfod@gmail.com

Tel: 0505 833 00 00 mail:bdikkas@yahoo.com

 

Yarışma Sekreteryası- Kayıt Ofisi:

Salihli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Bürosu 1 Kat.

Salihli Belediyesi-Atatürk Mahallesi Kurudere Caddesi No:1 Salihli

 

Kayıt Görevlileri:

 1. Ayşegül DURAN      0541 715 50 11
 2. Tülay AKÇA 0551 257 56 58
 3. Seren ÇÜMEN 0506 880 63 84

 

Bilgi ve İletişim:

 1. Mustafa DÖNMEZ           0532 712 08 19
 2. Erhan YILDIRIM               0532 285 77 16
 3. Övgü Kuru NAMVER       0506 365 10 04
 4. Deniz ŞENGÜL                 0505 366 14 89

 

Salihli Belediyesi

Adres: Atatürk Mah. Kurudere Cad. No: 1 Salihli/Manisa (Telefon: 0236 7132640 (Dahili: 146-148))

Web: www.salihli.bel.tr         E-posta: info@salihli.bel.tr

 

 

 

 

 

Eki: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi örneği

 

SALİHLİ BELEDİYESİ

I.Fotoğrafçılar Buluşması ve Foto Maratonu

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

 

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No              :

Adı Soyadı                             :…………………………………………..

Doğum Tarihi/Yeri               :…………………………………………..

Ev Adresi                               :…………………………………………..

                                               ……………………………………………

Telefon                                  : GSM: 0…………………………………

E-posta Adresi                      :…………………………. @…………………                                             

(Öğrenci ise) Okulun Adı    :…………………………………………..

Sınıfı ve No’su                      :…………………………………………..

 

Sıra No Eser Adı Fotoğrafın Çekildiği Yer – Yıl
1    
2    
3    
4    

Eser(ler) …………………………………………….. tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Salihli Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

 

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

Notlar:

 • Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek info@salihli.bel.tre-posta adresine en geç 04 Kasım 2017 Cumartesi saat 22.00 (TSI)’a kadar gönderilecek ya da elden Salihli Foto Maraton Kayıt Masası’na teslim edilecektir.
 • Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Salihli Belediyesi sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır,.

Şartnameyi PDF dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN